Scouting IJsselgroep beschikt over een prachtig bosterrein! Al vanaf de jaren ’50 wordt het terrein bijna wekelijks gebruikt door de verschillende speltakken voor typische Scoutingactiviteiten als hutten bouwen, kamperen, vuurtje stoken, outdoor cooking , bosspellen en diverse tradities zoals de Sint Jorisdag-viering! Dit gebruik heeft natuurlijk zijn weerslag op de kwaliteit van bos. Om deze reden heeft Scouting IJsselgroep een bosplan opgesteld om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het terrein genoeg mogelijkheden blijft bieden voor de ontplooiing van het Scoutingspel!

Visie terrein: “Een bos waar intensieve recreatie voorop staat en natuur en houtproductie ondergeschikt zijn”.

Concreet gezegd: het terrein moet ten dienste staan van het Scoutingspel maar het mag niet ten koste gaan van natuurwaarden.

Om dit doel te bereiken worden er de komende jaren regelmatig werkzaamheden uitgevoerd op het terrein. In 2019 wordt er bijvoorbeeld gestart met het vervangen van een deel van het bos. Op deze manier ontstaat er meer gelaagdheid in het bos (kruiden-struiken-bomen) en komt er een grotere variatie in boom- en struiksoorten. Misschien vraag je je af waarom er meteen zo’n groot deel van het bos moet wijken. Nou… dit heeft hoofdzakelijk te maken met de factor licht. Bij een gesloten boomlaag, zoals nu het geval is voor een groot deel van het bos (zie afbeelding), dan is het voor jonge beplanting vrijwel onmogelijk om zich te kunnen ontwikkelen. Om deze reden is ervoor gekozen om vrij veel bomen te kappen en nieuwe bomen en struiken aan te planten.

Bij het kiezen van boom- en struiksoorten is rekening gehouden met de bloeitijd van soorten. Door te kiezen voor soorten met verschillende bloeitijden ontstaat er een “bloeiboog” welke belangrijk is voor o.a. vele soorten (wilde) bijen. Soorten die aangeplant worden zijn bijv. winterlinde, zomereik, gele kornoelje, meidoorn en kardinaalsmuts. Daarnaast zullen er ook een aantal naaldsoorten worden aangeplant als lariks, fijnspar en douglasspar. Ook zullen er gebruikssoorten worden aangeplant als tamme kastanje, walnoot en hazelnoot. Op deze manier ontstaat er een gevarieerd bos met een hoge ecologische-, belevings-, en gebruikswaarde! Naast het aanplanten van bomen en struiken wordt er tijdens programma’s binnen de speltakken ook aandacht besteed aan het bosterrein. Zo is er bijvoorbeeld een insectenhotel gebouwd en zijn er nestkasten opgehangen. Door de welpen wordt regelmatig gecheckt of de nestkasten bewoond zijn en wat de resultaten zijn! Op deze manier probeert Scouting IJsselgroep jeugdleden actief te betrekken bij het bosbeheer.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze commissie, of lijkt het je leuk om op enige manier aan deze commissie bij te dragen? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.