Contactgegevens

Scouting IJsselgroep
Kwekerijweg 5
7213AX Gorssel
Neem contact op Kom een keer kijken!

Privacy statement en privacybeleid

Scouting Nederland en Scouting IJsselgroep verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en Scouting IJsselgroep. Wil je meer lezen over privacy binnen Scouting? Lees dan het privacybeleid van Scouting Nederland.

Gegevensbeheerder:

Geert Hiethaar
[email protected]

Voor verdere vragen omtrent privacy binnen Scouting IJsselgroep:

Tristan de Boer
[email protected]

Inschrijfformulieren voor lidmaatschap

Wanneer je lid wordt van Scouting IJsselgroep vul je een inschrijfformulier in. Op het inschrijfformulier vragen we om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (jeugd)lid
 • Geslacht (jeugd)lid
 • Geboortedatum (jeugd)lid
 • Adresgegevens (jeugd)lid
 • E-mailadres (jeugd)lid
 • Telefoonnummer vast ouders/verzorgers
 • Telefoonnummer mobiel ouders/verzorgers
 • E-mailadres ouders/verzorgers
 • Bankrekeningnummer ouders/verzorgers
 • T.n.v. ouders/verzorgers
 • Opt-out i.v.m. portretrecht

Deze persoonsgegevens worden verzameld om inschrijving bij de scoutinggroep in Scouts OnLine (SOL) te kunnen faciliteren en contact te hebben met onze leden.

De persoonsgegevens worden verwerkt via het ledenadminstratiesysteem Scouts OnLine van Scouting Nederland. Het beleid omtrent het bewaren en beschermen van deze persoonsgegevens door Scouting Nederland staat beschreven in het Privacybeleid Scouting Nederland. Als (ouder van een) lid heb je zelf altijd inzicht in jouw eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen.

De teamleider en de secretaris van de speltak hebben een digitale lijst van de persoonsgegevens van de speltakleden. Wanneer er een wijziging in leden heeft plaatsgevonden, worden eerdere ledenlijsten vernietigd. Deze ledenlijst is nodig om voor en tijdens de opkomsten te kunnen communiceren met de leden en hun ouders/verzorgers.

De inschrijfformulieren worden door de gegevensbeheerder bewaard ten behoeve van de registratie van de machtiging voor het incasseren van de contributie. Er zijn geen anderen, dan de gegevensbeheerder die inzage hebben in deze inschrijfformulieren. Na uitschrijving worden de inschrijfformulieren nog 3 maanden bewaard.

Inschrijfformulieren voor activiteiten en kampen

Voor regulier opkomsten, kampen of andere bijzondere activiteiten worden gezondheidsformulieren gebruikt. Hierop worden bovenstaande persoonsgegevens gevraagd en tevens worden bijzondere persoonsgegevens gevraagd, zoals de gezondheid van het lid, medicijngebruik, diëten, allergieën, inentingen, contactgegevens van de huisarts en verzekeringen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om op een goede manier te kunnen handelen tijdens opkomsten, kampen en andere bijzondere activiteiten.

Alleen de gegevensbeheerder en de leiding die betrokken is bij opkomsten, kampen en andere bijzondere activiteiten kan deze formulieren inzien.

Opgaveformulieren voor eventuele activiteiten die lopen via Google Forms worden op Google Drive opgeslagen en binnen vier weken na de betreffende activiteit verwijderd.

Website en digitale nieuwsbrief

De website van Scouting IJsselgroep maakt gebruik van cookies. Hiervoor is een aparte cookieverklaring opgesteld.

Enkele malen per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief verstuurd naar het e-mailadres dat in SOL staat. Hierin worden onder andere informatie over opkomsten, kampen en vakanties gedeeld. Deze informatie is belangrijk voor alle leden. Je e-mailadres is niet te zien voor andere leden. Het is mogelijk je voor deze nieuwsbrieven uit te schrijven door onderaan de e-mail op 'afmelden' te klikken.

Beeldmateriaal

Scouting IJsselgroep maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten om verslag te doen van de activiteiten aan de leden, ten behoeve van promotie en als herinnering. Op het inschrijfformulier geven de ouders van de jeugdleden expliciet toestemming voor het maken van foto’s en video’s.

Wij plaatsen nooit foto’s of video’s die als aanstootgevend zouden kunnen worden beschouwd. Het doel van de foto’s of video’s is altijd om de activiteit te tonen en niet de leden. Mocht er een foto of video gepubliceerd zijn die niet gepubliceerd had mogen worden, dan vragen wij jou contact op te nemen via bovengenoemd emailadres.

Via onze website, en social media- kanalen, nieuwsbrieven en kranten houden we iedereen (intern en extern) graag op de hoogte van onze groepsactiviteiten. Hiervoor maken we onder andere gebruik van foto’s en video’s. Hierbij vragen wij toestemming voor het verwerken van persoongegevens op een van de volgende manieren:

 • Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mogen mag worden gearchiveerd en voor interne- (o.a. Whatsapp) en externe communicatie (o.a. website of social media) worden gebruikt.
 • Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mogen mag worden gearchiveerd en voor interne communicatie (o.a. Whatsapp) worden gebruikt.
 • Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mogen mag alleen worden gearchiveerd.
 • Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mogen mag niet worden gearchiveerd en dienen te worden vernietigd.

Extern delen van gegevens

Scouting IJsselgroep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Scouting IJsselgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Communicatie over beleid

Deze privacyverklaring is te vinden op de website van Scouting IJsselgroep.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun jezelf doen via de persoonlijke instellingen in SOL. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Scouting IJsselgroep. Dit verzoek dien je schriftelijk in te dienen bij de gegevensbeheerder.

Conform het privacy beleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische Zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen. Binnen een maand zullen je gegevens aangepast of verwijderd worden.

Wijzigingen privacybeleid

Scouting Nederland en Scouting IJsselgroep behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Scouts Online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.scouting.nl/privacy.