Nieuwbrief februari 2022

Verbouwing

De afgelopen maand is er veel geschilderd, de vloer ligt erin en de sanitaire ruimtes zijn bijna af. Binnenkort ronden de installateur en elektriciën hun werkzaamheden af. Naar schatting is er nog ongeveer 200 uur (vrijwilligers)werk nodig voordat de speltakken weer gebruik kunnen maken van het gebouw.

De komende weken zijn we daarom bezig om de puntjes op de i te zetten. Wil je nog komen helpen verven, kitten, zagen of timmeren? Neem dan deel aan de “Klusteam”-WhatsAppgroep. Vraag aan je speltakleiding naar een uitnodiging. We klussen doorgaans op donderdagavond en zaterdag.

Sociale veiligheid

De afgelopen weken is het thema sociale veiligheid veelvuldig in de media naar voren gekomen.

Scouting IJsselgroep vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Om deze reden hebben wij verschillende maatregelen getroffen, waaronder een gedragscode voor vrijwilligers en het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). In geval van grensoverschreidend gedrag kan contact worden opgenomen worden met de leiding, het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon.

Meer informatie over de gedragscode en andere maatregelen vind je hier: https://scouting-ijsselgroep.nl/sociale-veiligheid/.

Oliebollenactie

Ook afgelopen jaar vond er weer een oliebollenactie plaats. Nieuw waren de appel- en ananasbeigneits en appelflappen. Als groep mogen we zeer tevreden zijn over het resultaat: de actie heeft meer dan € 600 opgeleverd. Dank aan alle verkopers!

Zomerkamp

De speltakleiding is de afgelopen maand druk geweest met de voorbereidingen van het zomerkamp van 16 t/m 23 juli. Onder andere een deel van de kampstaf is samengesteld en de leiding heeft een terrein uitgekozen. Binnenkort gaat de leiding bezig met het samenstellen van een uitdagend programma en verdere uitwerking van het thema.

Groepsraad

Mark Bosman (lid financiële acties), Marianne Straver (penningmeester) en Tristan de Boer (secretaris) zijn aftredend tijdens de groepsraad op 5 maart 2022.

  • Secretaris (termijn van 2 jaar)
  • Penningmeester
  • Lid financiële acties

De aftredende leden stellen zich opnieuw verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich voor 27 februari 2022 aanmelden via bestuur@scouting-ijsselgroep.nl. Meer informatie over de functieprofielen bekijk deze pagina: https://scouting-ijsselgroep.nl/over-scouting/bestuur/.

Daarnaast heeft Michiel Pelgrum zich opgeworpen als oudervertegenwoordiger van de welpen. Hiermee vertegenwoordigt hij de belangen van de kinderen die lid zijn van de welpenspeltak, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Oudervertegenwoordigers vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Voor de scoutsspeltak zijn wij nog op zoek naar een oudervertegenwoordiger.