Contactgegevens

Scouting IJsselgroep
Kwekerijweg 5
7213AX Gorssel
Neem contact op Kom een keer kijken!

Contributie en kampgeld

Jaarlijks moet er contributie voldaan worden voor het lidmaatschap. De contributie wordt gebruikt voor de aankoop van spelmateriaal, onderhoud van terrein en gebouwen, de afdracht aan Scouting Nederland en meer. De contributie nota wordt elk jaar tijdig door de penningmeester naar elk lid verstuurd. Voor het seizoen 2019 is de contributie per lid € 96,- per jaar. De contributie moet via een bankoverschrijving voldaan worden. Leiding en bestuursleden betalen geen contributie. Stamleden die niet lid zijn van een andere speltak betalen € 48,- contributie per jaar.

Ieder lid wordt ingeschreven bij de Scouting IJsselgroep én Scouting Nederland. Als lid van Scouting Nederland kan via Scouting Online (www.sol.scouting.nl) heel gemakkelijk de Scoutcard (bewijs van lidmaatschap) opgevraagd worden. Op deze kaart staan naast eigen gegevens ook het lidnummer en groepsnummer. Met de Scoutcard kan o.a. gebruik gemaakt worden van speciale aanbiedingen bij de Scoutshop (www.scoutshop.nl) en kan deelgenomen worden aan (inter)nationale Scoutingevenementen. Daarnaast krijgt ieder lid vier keer per jaar het Scouting Magazine thuisgestuurd!

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de penningmeester. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie.

Kampgeld

Naast de contributie wordt er ook weleens een extra bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor een kamp. Voor het Hemelvaartkamp wordt bijvoorbeeld circa € 50 per persoon als extra bijdrage gevraagd en voor Intercamp € 100. Deze extra bijdragen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de activiteiten die gedaan worden. Daarnaast vinden er per speltak ongeveer twee tot drie weekendkampen per jaar plaats. Kosten van deze weekendkamp bedragen tussen de €5 en €15. Dit kampgeld dien je vaak contant af te rekenen.

Financiele acties

Om de groepen financieel gezond te houden worden er jaarlijks financiële acties gehouden. Zo organiseert Scouting IJsselgroep een oliebollenactie in december en wordt er in maart gecollecteerd voor Jantje Beton. Om dit mogelijk te maken wordt er vanuit gegaan dat ook ouders/verzorgers hierbij helpen. Daarnaast wordt er door explorers, roverscouts, stam en leiding regelmatig hulp geboden bij andere activiteiten in de regio waarbij geld wordt verdiend voor de groepskas.

Stichting Leergeld

Als er in uw gezin weinig geld is, lukt het vaak niet om lidmaatschapsgeld van een vereniging te betalen. Het is wel fijn als je als kind lid bent van een vereniging. Scouting IJsselgroep wil graag iedereen een kans bieden deel te nemen aan het Scoutingspel. Scouting IJsselgroep stelt zich daarom open om samen te werken met Stichting Leergeld. Voor meer informatie kunt u opnemen met de penningmeester.

Vragen over geld?

Marianne Savelberg-Straver

Penningmeester