Contactgegevens

Scouting IJsselgroep
Kwekerijweg 5
7213AX Gorssel
Neem contact op Kom een keer kijken!

Bestuur

Een goed bestuur is erg belangrijk voor een scoutinggroep. Het huidige bestuur bestaat onder andere uit ouders van leden, oud leden en oud leiding. Taken omvatten het regelen van lidmaatschap, financiën en gebouwen- en terreinbeheer. Daarnaast organiseert het bestuur financiële acties en zorgt voor hand- en spandiensten en andere acties om de taak van de speltakleiding gemakkelijker te maken.

Het groepsbestuur heeft meerdere verantwoordelijkheden. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de huisvesting van Scouting IJsselgroep, materiaalbeheer, het financiële beleid, onderhouden van contacten met de regio en wettelijke vertegenwoordigers, kwaliteit van het spel, het vrijwilligersbeleid en meer. Al deze onderwerpen zijn samengevat in het “IJsselgroepboek” (beleidsdocument). Het groepsbestuur komt meerdere keren per jaar samen om te vergaderen, bijvoorbeeld tijdens een bestuursoverleg of groepsraad.

Het bestuur organiseert jaarlijkse 2 typen overleggen: het bestuursoverleg en de groepsraad. Tijdens een bestuursoverleg staan er vooral punten op de agenda die betrekking hebben tot de hiervoor beschreven verantwoordelijkheden van het groepsbestuur. Tijdens een bestuursoverleg zijn dan ook alleen bestuursleden uitgenodigd. De groepsraad is een “vergadering” op groepsniveau waarin de dagelijkse gang van zaken van een groep wordt besproken zoals specifieke speltakzaken, groepsactiviteiten en benoeming van stafleden en teamleiders. Naast alle bestuursleden worden voor de groepsraad ook alle teamleiders van de speltakken en een afgevaardigde van de roverscouts uitgenodigd. Kan een teamleider een keer niet, dan wordt er van hem of haar verwacht dat er vanuit de speltak voor vervanging wordt gezorgd.

Next Post Previous Post

Bestuursleden

Niels Meijerink

Als zevenjarige werd Niels lid van Scouting. Sindsdien heeft hij vele verschillende rollen vervuld (bij verschillende groepen en zowel nationaal als internationaal). Sinds 2015 is hij groepsvoorzitter.

Voorzitter

Tristan de Boer

Tristan is vanaf zijn zevende scout. Achtereenvolgens is hij welpenleiding en scoutleiding geweest. Nu zet hij zich in als roverscoutadviseur en neemt hij het secretariaat van de groep op zich.

Secretaris

Marianne Straver

In de loop der jaren heeft Marianne een groot CV opgebouwd binnen Scouting. Zo is ze staflid geweest bij een tal van internationale evenementen. Marianne is sinds 2019 penningmeester bij Scouting IJsselgroep.

Penningmeester

Anne-Marie Krieger

Anne-Marie heeft tot haar twaalfde op Scouting gezeten en is opnieuw bij het bestuur gekomen door haar twee zoons.

Groepsbegeleider

Rudy Brummelman

Rudy is al ruim 20 jaar lid van de vereniging en heeft in zijn periode als welpenleiding veel ervaring opgedaan. Door zijn achtergrond in bos- en natuurbeheer is de rol van terreinbeheerder hem op zijn hart geschreven!

Gebouwen- en terreinbeheerder

Mark Bosman

Mark is de man van de financiële acties. Zo is hij verantwoordelijk voor het voor het voorbereiden en uitvoeren van Jantje Beton, NLdoet en de oliebollenactie.

Financiële acties