Contactgegevens

Scouting IJsselgroep
Kwekerijweg 5
7213AX Gorssel
Neem contact op Kom een keer kijken!

Stam (21+ en leiding)

De stam zijn heren en dames vanaf 18 jaar en ouder. Als stamlid ben je vrijwilliger en lever je een actieve bijdrage aan de vereniging, door bijvoorbeeld: kennisoverdracht, assisteren bij evenementen of organiseren van trainingen voor de groep. Vaak draait het om een bepaalde interesse waar de groep zich op richt of blijven ze lid uit betrokkenheid bij Scouting IJsselgroep.

De eigen opkomsten zijn eens per kwartaal, de data hiervan wordt begin van het seizoen vastgelegd. Stamleden kiezen een stam-coördinator/voorzitter die de aansturen en controle uitvoert op de organisatie van opkomsten en de contactpersoon is voor het bestuur.

De stamleden zijn zelf verantwoordelijk voor wat de stam doet tijdens de opkomsten, waarbij de begrippen samen, actief, gezelschap en omgeving centraal staan tijdens de programma’s. De stam zal geen financiële ondersteuning krijgen van de groep voor de opkomsten en bij gemaakte kosten zal dit in rekening gebracht worden bij de aanwezige leden. Het terrein en de materialen staan wel ter beschikking voor de opkomsten.

Aanvullende criteria omtrent lidmaatschap als stamlid zijn;

  1. Als (kader)lid van de IJsselgroep ingeschreven te zijn bij Scouting Nederland.
  2. Er dient een VOG geregistreerd te worden bij Scouting IJsselgroep.
  3. Minimaal 18 jaar zijn en geen (jeugd)lid meer is, ofwel na de Explorers kan/mag deze lid worden mits hij/zij leiding draait bij een speltak, of minimaal 21 jaar oud is.
  4. Een lid dient actief betrokken te zijn bij de IJsselgroep en hand- spandiensten te willen verlenen (minimaal twee keer per seizoen).
  5. Er wordt verwacht dat een lid van de 4 opkomsten per seizoen minimaal 2 aanwezig zal zijn.
  6. De contributie kosten zal 50% van jeugdlid zijn*, en dient voor 31 januari van elk jaar betaald te worden.
  • mits hier andere afspraken over zijn gemaakt met het bestuur, zoals bestuursleden en leidinggevende van de groep dit hebben.

Vrijblijvend een stamopkomst bijwonen?

Bert-Jan Hissink

Stamcoordinator

Previous Post