Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen uit één leeftijdsgroep hun spel spelen: welpen, scouts, explorers en roverscouts. Op de verschillende speltakpagina’s vind je informatie over de specifieke speltak.

Doorlopende leerlijn

In het Scoutingprogramma zit een opbouw van jong tot oud waarmee aangesloten wordt bij de ontwikkeling die meiden en jongens doormaken. Deze opbouw wordt de doorlopende leerlijn genoemd en omvat diverse elementen.

Deze zeven elementen van de doorlopende leerlijn zijn terug te voeren op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, waardoor ze onderling samenhangen. Hoe ouder de jeugdleden worden, hoe minder begeleiding er is rondom programmering en organisatie. Het werken in subgroepen en bijvoorbeeld het gebruik maken van een troepraad, helpen daarbij. Op deze manier krijgen scouts steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfbestuur. Uiteindelijk komt het erop neer dat het Scoutingprogramma dat aan de jeugdleden aangeboden wordt op allerlei manieren aansluit bij hun ontwikkeling. Niet alleen in de activiteiten die ze doen, maar ook in de manier waarop de activiteiten aangeboden worden en in de manier waarop er met de jeugdleden wordt omgegaan.

Het geheel aan badges, insignes en awards van alle speltakken.

Scouting gaat over de steeds groter wordende wereld van kinderen en komt terug in de schaalgrootte van de activiteiten bij Scouting.

Scouting betrekt kinderen en jongeren actief bij beslissingen over en vormgeving van hun eigen speltak, waarmee ze zelf richting leren geven aan hun eigen ontwikkeling.

De progressiematrix is een overzicht van de invulling per speltak van de verschillende activiteiten die vallen onder de acht activiteitengebieden.

Binnen elk activiteitengebied zijn er voor alle speltakken leuke, leerzame en uitdagende activiteiten te bedenken in een doorlopende lijn van bevers tot en met roverscouts. Dit wordt ook wel de ‘progressiematrix’ genoemd. Je kunt de progressiematrix gebruiken voor de invulling van je wekelijkse Scoutingprogramma’s. De matrix helpt je om de activiteiten die je organiseert af te stemmen op één van de acht activiteitengebieden én op de verschillende leeftijdsgroepen. De progressiematrix kun je binnen je groep ook gebruiken om ervoor te zorgen dat de speltakken goed op elkaar aansluiten. De progressiematrix is een richtlijn waar je, als de situatie in je groep daar om vraagt, van af kunt wijken.

Subgroepen worden ingezet als een manier van samenwerken binnen de speltak, gebaseerd op het feit dat kinderen en jongeren in kleine (vrienden)groepen van elkaar leren. Zie ook nesten (welpen) en ploegen (scouts).

Bij de wet en belofte wordt de basis van de manier waarop we met elkaar omgaan binnen Scouting verwoord.

De wet & belofte gaan over normen en waarden die binnen Scouting belangrijk zijn. Het zijn als het ware onze ‘spelregels’. De wet kun je zien als een positieve leidraad waarin staat wat er verwacht wordt van een scout. Door het afleggen van de belofte geeft een scout aan zijn best te doen om een goede scout te zijn, zich aan de wet te houden en anderen te helpen. De wet en belofte hebben in ieder geval een plek bij de installatie van een scout. Andere momenten waarop de wet of belofte terug kunnen komen, zijn tijdens het openen en Sint Jorisdag. In de teksten van de wet & belofte van de bevers tot en met de roverscouts zit een opbouw, die past bij de ontwikkeling van de jeugdleden. Bij de belofte komt er bij elke speltak een zin bij. Bij de wet is er een variant voor bevers en welpen en is de tekst vanaf scoutsleeftijd voor iedereen hetzelfde.

Afnemende begeleiding en toenemende zelfstandigheid is de combinatie tussen het afnemen van de mate van (bege)leiding van de leidinggevenden en het toenemen van de zelfstandigheid van de jeugdleden.

Welpen

Welpen Ben jij tussen de 7 en 11 jaar? Vind je het leuk om iedere week iets spannends te doen en grappige dingen te leren,

Lees meer »

Scouts

Scouts Ben jij tussen de 11 en 15 jaar en heb je zin in actie? Beleef uitdagende avonturen bij de scouts! Samen met je nieuwe

Lees meer »

Explorers

Explorers Ben jij tussen de 15 en 18 jaar en wil jij je eigen plannen maken? Word dan explorer! De explorers organiseren hun eigen activiteiten,

Lees meer »

Roverscouts

Roverscouts Ben jij tussen de 18 en 21 jaar, heb je een eigen mening en heb je wel zin in uitdagende activiteiten? Word dan roverscout

Lees meer »

Stam

Stam De Stam is bedoeld voor leden van 21 jaar of ouder. Samen organiseren zij 4 keer per jaar een activiteit en één stamweekend. De

Lees meer »