Vertrouwens-contactpersoon

Een VCPer is het eerste aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, e.d.) en hier met iemand over wil praten.

Vertrouwenscontactpersoon

Diana Kroeze (Dieks) en Annemarie Ammerlaan zijn de Vertrouwens Contact Personen (VCP) van Scouting IJsselgroep. Een VCPer is het eerste aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, e.d.) en hier met iemand over wil praten. Iedereen, dus ook ouders, vertegenwoordigers, leden of derden, kunnen contact opnemen met de VCPer. Naast dat ze een luisterend oor bieden, stellen ze samen met het bestuur een preventief beleid op. Hiertoe hebben Diana en Annemarie in 2016 hun certificaten gehaald.

Je zult Diana vaak tegen komen tijdens een opkomst, om ervoor te zorgen dat de drempel om contact op te nemen met de VCPer lager wordt. Annemarie is ook te benaderen als VCPer, maar houdt zich meer op de achtergrond. Op deze manier kun je zelf kiezen met welke VCPer jij in gesprekt wilt. Een VCPer is geen hulpverlener, maar iemand die samen met de hulp vragende bekijkt welke hulp nodig is en welke acties hiertoe genomen moeten worden. Hierbij is uiteraard sprake van een geheimhoudingsplicht.

Onze VCPers

De IJsselgroep vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk.

Diana Kroeze

Wil je ergens over praten? Neem dan contact op via 06 11155114 of via [email protected].

Annemarie Ammerlaan-Stoffels

Wil je ergens over praten? Neem dan contact op via 06 34723944 of via [email protected].