Ereleden

Binnen Scouting IJsselgroep kan iemand tot erelid worden benoemd om waardering uit te spreken naar iemand die zeer veel op lokaal niveau heeft betekend. Scouting IJsselgroep kent zes ereleden:

  • Mevr. Lindenhovius †
  • Dhr. Gerrit Groot Wassink, erevoorzitter  (23 maart 2014)
  • Dhr. Henk Hietbrink (18 september 2021)
  • Mevr. Jannie Hietbrink-de Vos (18 september 2021)
  • Dhr. Geert Hiethaar (18 september 2021)
  • Dhr. Tonny Wunderink (18 september 2021)

Procedure

Het bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste. Vervolgens neemt de Groepsraad neemt besluit tot benoeming. Ereleden en leden van verdienste worden (inclusief jaartal en reden van toekenning) vermeld op een prominente plaats in het Troephuis en op de website.

  • Alleen (oud)leden van Scouting IJsselgroep kunnen worden voorgedragen als erelid of lid van verdienste.
  • Bestuursleden (zittende) kunnen niet als erelid of lid van verdienste worden voorgedragen.
  • Om als erelid of lid van verdienste te worden aangemerkt, moet je bijzondere betekenis voor de vereniging hebben. Bij het voorstel tot lid van verdienste of erelid zal het bestuur een onderbouwing geven voor de voordracht.
  • Ereleden/leden van verdienste hoeven geen lid te zijn van Scouting Nederland.