Huishoudelijk Regelement

Scouting IJsselgroep heeft te maken met het Huishoudelijk Regelement van Scouting Nederland (HHR-SN). Hierin staan allemaal afspraken beschreven met betrekking tot je lidmaatschap bij Scouting. Word je lid van Scouting IJsselgroep, dan word je ook lid van Scouting Nederland en zodoende onderschrijf je ook het HHR-SN.

Binnen Scouting IJsselgroep hebben wij ook afspraken gemaakt. Dit zijn dingen die niet binnen het HHR-SN behandeld worden. Denk hierbij aan contributie, kleding, financiën, declaraties, functieprofielen van kaderleden, lidmaatschap en verhuurvoorwaarden. Een groot deel van deze afspraken bestaan op dit moment alleen mondeling. Dit kan soms lastig zijn. Onze vereniging is hard aan het groeien (in aantal leden én aantal kaderleden). Dit is mooi, maar er is één nadeel: mondelinge afspraken worden lastig af te stemmen. Het wordt daarom steeds belangrijker afspraken te maken en deze ook vast te leggen. 

Een groot deel van deze afspraken worden nu vastgelegd in het IJsselboek. Deze willen wij binnenkort invoeren. Wij zijn op zoek naar jouw feedback. Mis je nog afspraken, zijn onderdelen onduidelijk, of zie je ergens nog kans voor een verbetering? Dan horen wij dat graag!

Invoering van het Huishoudelijk Regelement Scouting IJsselgroep (IJsselboek)

  1. Tot 31 december is het mogelijk om feedback op het IJsselboek te geven. Feedback geven kun je doen door een e-mail te sturen naar bestuur@scouting-ijsselgroep.nl.
  2. Tussen 31 december en 18 februari verwerkt het bestuur de feedback.
  3. Tijdens de Groepsraad op 18 februari 2023 zal het IJsselboek ter goedkeuring en invoering aan de Groepsraad worden voorgelegd.

Afbakening

Elke vijf jaar wordt het IJsselboek opnieuw geüpdatet. Dat houdt in dat:

  1. Het plan wordt herijkt met het HHR-SN;
  2. Elk lid van Scouting IJsselgroep de mogelijkheid krijgt een voorstel te doen om iets te wijzigen, toe te voegen of te laten verwijderen in het IJsselboek;
  3. Het bestuur controleert of de inhoud van het IJsselboek up-to-date is, of dat er aanpassingen nodig zijn.

De uitvoering van de genoemde punten wordt verzorgd door de voorzitter. Aanpassingen aan het IJsselboek worden voorgelegd aan de Groepsraad en na goedkeuring doorgevoerd.