De Stam is bedoeld voor (oud-)leden, die graag betrokken blijven bij de groep. Je wordt lid na de Roverscouts (21 jaar) of als je naast je functie als jeugdlid ook nog vrijwilliger bent (18 jaar). Als stamlid ben je vrijwilliger en lever je een actieve bijdrage aan de vereniging, door bijvoorbeeld kennisoverdracht, assisteren bij evenementen of organiseren van trainingen voor de groep. Vaak draait het om een bepaalde interesse waar de groep zich op richt of blijven ze lid uit betrokkenheid bij de IJsselgroep.

Stamopkomst

Een stamopkomst is eens per kwartaal, de data hiervan worden aan het begin van het seizoen vastgelegd. Stamleden wijzen een stamcoördinator aan die zorgt voor aansturing en controle uitvoert op de organisatie van opkomsten en de contactpersoon is voor het bestuur.

De stamleden zijn zelf zijn verantwoordelijk voor wat de stam doet tijdens de opkomsten. De stam krijgt geen financiële ondersteuning van de groep voor de opkomsten. Bij gemaakte kosten zal dit in rekening gebracht worden bij de aanwezige leden. Het terrein en de materialen staan wel ter beschikking voor de opkomsten.

Stamweekend

Wat in 2014 ontstaan is als leidingsuitje, wordt nu al een behoorlijke tijd doorgezet als het Stamweekend. Het Stamweekend wordt elk jaar georganiseerd door twee stamleden, welke de locatie van het Stamweekend tot in de laatste uurtjes geheim proberen te houden voor de andere stamleden. De volgende locaties zijn al bezocht:

 • 2014 Holten, Overijssel
 • 2015 Giethoorn, Overijssel
 • 2016 Heino, Overijssel
 • 2017 Preston Palace, Almelo, Overijssel
 • 2018 Wieda, Duitsland
 • 2019 Den Burg, Texel
 • 2020 i.v.m. corona niet doorgegaan

Stamregels

Aan het lidmaatschap van de Stam zijn de volgende regels verbonden:

 • Als (kader)lid van de IJsselgroep ingeschreven te zijn bij Scouting Nederland, 
 • Minimaal 18 jaar zijn en geen (jeugd)lid meer is, ofwel na de Explorers kan/mag deze lid worden mits hij/zij leiding draait bij een speltak, anders pas na de Roverscouts,
 • Een lid is actief betrokken bij de IJsselgroep en verleent hand- spandiensten (minimaal twee keer per seizoen, afhankelijk waar de groep belang bij heeft) 
 • Er wordt verwacht dat een lid van de 4 opkomsten per seizoen minimaal 2 aanwezig zal zijn, 
 • De contributie kosten zal 50% van jeugdlid zijn*, en dient begin van het seizoen betaald te worden,
 • Het stamlid is bereid een VOG aan te vragen,
 • Het stamweekend is geen verplichte activiteit, maar wel zeer gezellig als een ieder mee gaat.

* mits hier andere afspraken over zijn gemaakt met het bestuur, zoals bestuursleden en leidinggevende van de groep dit hebben.

Stamcoordinator

Renze

Stamcoordinator

Als stamcoördinator is Renze het aanspreekpunt voor de Stam, maar ook het bestuur en de groep. Hij houdt de Stam op de hoogte houdt van de zaken rondom de IJsselgroep en zorgt ervoor dat Stamleden de opkomsten op tijd voor bereiden en dat zij indien noodzakelijk de stam hierover op tijd informeren.