Stam

De Stam is bedoeld voor leden van 21 jaar of ouder. Samen organiseren zij 4 keer per jaar een activiteit en één stamweekend.

De Stam

De Stam is bedoeld voor (oud-)leden, die graag betrokken blijven bij de groep. Je wordt lid na de Roverscouts (21 jaar) of als je naast je functie als jeugdlid ook nog vrijwilliger bent (18 jaar). Als stamlid ben je vrijwilliger en lever je een actieve bijdrage aan de vereniging, door bijvoorbeeld kennisoverdracht, assisteren bij evenementen of organiseren van trainingen voor de groep. Vaak draait het om een bepaalde interesse waar de groep zich op richt of blijven ze lid uit betrokkenheid bij de IJsselgroep.

75189015_2674108419321985_1505679967629869056_o-1
IMG_20191227_203753

Stamopkomst

Een stamopkomst is eens per kwartaal, de data hiervan worden aan het begin van het seizoen vastgelegd. Stamleden wijzen een stamcoördinator aan die zorgt voor aansturing en controle uitvoert op de organisatie van opkomsten en de contactpersoon is voor het bestuur.

De stamleden zijn zelf zijn verantwoordelijk voor wat de stam doet tijdens de opkomsten. De stam krijgt geen financiële ondersteuning van de groep voor de opkomsten. Bij gemaakte kosten zal dit in rekening gebracht worden bij de aanwezige leden. Het terrein en de materialen staan wel ter beschikking voor de opkomsten.

Stamweekend

Wat in 2014 ontstaan is als leidingsuitje, wordt nu al een behoorlijke tijd doorgezet als het Stamweekend. Het Stamweekend wordt elk jaar georganiseerd door twee stamleden, welke de locatie van het Stamweekend tot in de laatste uurtjes geheim proberen te houden voor de andere stamleden. De volgende locaties zijn al bezocht:

  • 2014 Holten, Overijssel
  • 2015 Giethoorn, Overijssel
  • 2016 Heino, Overijssel
  • 2017 Preston Palace, Almelo, Overijssel
  • 2018 Wieda, Duitsland
  • 2019 Den Burg, Texel
  • 2020 i.v.m. corona niet doorgegaan
IMG_20190505_124935427

Stamcoördinator

De stamcoördinator is het aanspreekpunt van de stam. Hij of zij leidt de stam en zorgt dat mensen niet door elkaar praten, discussies niet in herhaling vallen en iedereen zijn mond kan en durft open te doen. Daarnaast zorgt hij ervoor dat iedereen goed ingeschreven staat in Scouts Online – eventueel samen met de ledenadministratie van de groep -, communiceert namens de roverscouts en houdt de kalender bij en zorgt voor een verslag (notulen) van de vergaderingen en afspraken.

Renze Brummelman

Stamcoordinator