Over Scouting

Als je lid wordt bij Scouting IJsselgroep, ga je naar wekelijkse opkomsten, kun je mee op kamp en deelnemen aan allerlei lokale, landelijke of internationale evenementen. Onze leden maken niet alleen vrienden voor het leven, maar groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Scoutingactiviteiten zijn veel buiten in de natuur. Andere activiteiten staan in het teken van iets goeds doen voor de samenleving.

Scouting IJsselgroep maakt deel uit van Scouting Nederland. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland.

Inhoudsopgave

HGJH-5222

Scouting IJsselgroep

Na de oorlog, in september 1945, werd Scouting IJsselgroep opgericht door Wim Schekman, op aandringen van enkele dorpsnotabelen. In een plaatselijk blaadje werd een advertentie gezet om te kijken of er animo was voor “het spel van verkennen”. Al gauw kwamen er vele aanmeldingen binnen en werd de eerste opkomst gepland.

Anno 2021 bestaat de bloeiende vereniging nog steeds. In de afgelopen 75 jaar zijn veel vriendschappen gevormd.

Missie

Scouting IJsselgroep stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Visie

Scouting IJsselgroep is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenvereniging, die haar leden een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In actief samenspel met leeftijdsgenoten wordt een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Met respect voor zichzelf en hun omgeving leren leden eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Kernwaarden zijn: Vriendschap, Outdoor en Traditie.

Kernwaarden

Wij hebben ontdekt dat onze kernwaarden een krachtig middel zijn om ons te inspireren en scherp te houden. Bij alles wat we doen, laten we ons leiden door de volgende drie kernwaarden waar je ons te allen tijde aan mag houden.

Vriendschap

Door vriendschappen ontstaat een prettige sfeer in de groep, waardoor scouting nóg leuker wordt! Bij ons ontstaan vriendschappen voor het leven.

Outdoor

Natuur wordt niet alleen gezien als spelomgeving, maar ook als opvoedende waarde. Bijvoorbeeld door bushcraft, kamperen en outdoor cooking.

Traditie

Scouting kent verschillende tradities en gebruiken. Deze tradities vormen onze normen en waarden en zijn hiermee het fundament van Scouting

Spelvisie S.C.O.U.T.S.

Scouting biedt ontzettend veel verschillende activiteiten. Precies die activiteiten waar de verschillende leeftijdsgroepen plezier in hebben, interesse voor tonen en graag willen doen. Alles draait om uitdaging en plezier. Scouts spelen op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving. Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten gebaseerd op de spelvisie van SCOUTS.

Als scout heb je verbinding met de maatschappij en verbondenheid met scouts over de gehele wereld.
De normen en waarden (de ‘spelregels’), de ceremoniën en het fundament van Scouting.
Natuur wordt niet alleen gezien als spelomgeving, maar ook als opvoedende waarde.
Scouting is een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.
Je werkt in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.
Staat voor het Scoutingspel zelf, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit.

Scouting Nederland

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 110.000 leden. Naast 1.000 Scoutinggroepen zijn er 45 Scoutingregio’s.
De landelijke organisatie wordt gevormd door de landelijke raad, het landelijk bestuur en het landelijk servicecentrum. meer over de organisatiestructuur en de doelstelling van Scouting Nederland.
De landelijke organisatie wordt op gedeeld in regio’s. De Regio Scouting Achterhoek heeft intensief contact met de IJsselgroep en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten.

img_3314_tvkar

Scouting Wereldwijd

Scouting één van de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland en de grootste jeugd- en jongerenorganisatie wereldwijd! De vereniging is lid van World Organisation of the Scout Movement (WOSM), de wereldbond voor meiden en jongens.

Scouting bestaat al sinds 1 augustus 1907, het eerste kamp werd gehouden op Brownsea Island. Dit kamp werd georaniseerd door Robert Baden-Powell. Scouting voor jongens begon in Nederland in de zomer van 1910, toen in enkele steden de eerste scoutinggroepen ontstonden. Tijdens de oorlog werd Scouting in Nederland verboden.

Leeftijdsgroepen

Bij Scouting IJsselgroep worden Scoutingactiviteiten ondernomen binnen 5 verschillende leeftijdscategorieën, ook wel speltakken genoemd.
Welpen (7 - 11 jaar)

Een groep welpen samen wordt een horde genoemd. Een welpenhorde wordt opgedeeld in subgroepen van 4 tot 6 welpen. Zo’n subgroep heet een nest. In ieder nest krijgen de oudste twee kinderen wat meer verantwoordelijkheden dan de jongere kinderen. De welp die aan het “hoofd” staat van een nest heet een gids. De 2e persoon heet een helper. Ieder nest heeft een eigen kleur.

Welpen dragen een groen gekleurde Scoutfit, met als speltakteken een afbeelding van Mowgli en Shanti, de twee kinderen uit het Jungleboek. De welpen halen hun inspiratie
uit het Jungleboek, de namen van de leiding en veel andere termen komen allemaal
daaruit voort. Door het seizoen heen wordt er regelmatig een kamp georganiseerd, vaak wordt er dan een ander thema gebruikt als rode draad.

De welpen hebben over het algemeen elke zaterdagmiddag programma (opkomst) van 14.00 tot 16.00 uur. Het leidingteam welke verantwoordelijk is voor het maken van de programma’s en het leiden van de horde bestaat uit één teamleid(st)er en twee of meer leid(st)ers.

Scouts (11 - 15 jaar)

Voor de scouts staat het samen met anderen erop uit trekken, samen dingen ontdekken en avonturen beleven centraal. Bij de scouts wordt er tijdens algemene programma’s niet meer gewerkt met een thema.

Scouts dragen een beige gekleurde Scoutfit. Het programma voor de scouts begint elke zaterdagmiddag om 14.00 uur en is uiterlijk om 16.30 uur afgelopen. Het leidingteam welke verantwoordelijk is voor het maken van de programma’s en het leiden van de groep bestaat uit één teamleid(st)er en twee of meer leid(st)ers.

Scouts (16 - 18 jaar)

De explorers is een speltak met jongeren die een leeftijd hebben bereikt waarvoor niet alles meer voorgekauwd hoeft te worden. De tijd van het meedraaien in de groep is afgelopen en nu moet er zelf het een en ander gedaan worden. En dat gebeurt dan ook. Waar vroeger de leiding alles regelde en je een onbezorgde zaterdagmiddag had, hebben hier de leden het heft in eigen hand. De leiding is bij deze speltak dan ook vervangen door begeleiding bestaande uit één team(bege)leider en één of meer begeleiders.

De explorers dragen een brique gekleurde Scoutfit. De explorers hebben eens per twee weken opkomst op de vrijdagavond van 20.00 tot ca. 22.00 uur.

Roverscouts (18 - 21 jaar)

Rover, letterlijk ‘zwerver’, zijn de mensen die (nog) geen leiding zijn. Zij hebben vaak geen begeleiding, soms wel een ‘roverhoofdman’ en maken dus hun eigen programma’s. Wel hebben zij twee adviseurs die een oogje in het zeil houden. Ook kunnen ze bij hen terecht voor vragen of voor advies. De roverscouts dragen een brique gekleurde Scoutfit, net als de explorers. Meestal hebben de roverscouts eens per twee weken opkomst op de vrijdagavond.

Stam (21+ jaar, of 18+ en leidinggevend)

De stam is in feite bedoeld voor (oud-)leden ouder dan 21 jaar (of 18+ en leidinggevend), die graag betrokken willen blijven bij de groep. De stam wordt aangevuld met leiding en bestuur. Minstens 4 keer per jaar komen zij samen om met elkaar een leuke activiteit te ondernemen.

Leiding en Bestuur

De leiding zorgt voor de programma’s voor wekelijkse opkomsten van de speltakken, de organisatie van kampen en het onderhouden van het contact met ouders. Daarnaast voeren zij diverse werkzaamheden uit die te maken hebben met de opkomsten. De leiding volgt regelmatig trainingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen Scouting en op deze manier een tof programma neer te kunnen (blijven) zetten voor de leden. Daarnaast komen tijdens trainingen onderwerpen aanbod als gewenst gedrag, EHBO, veiligheid en het
organiseren van een kamp. Over het algemeen zijn alle leidinggevenden binnen de groepen gekwalificeerd leiding. Bij het volgen van trainingen wordt de leiding ondersteund door een praktijkbegeleider.

Het bestuur zorgt o.a. voor de financiën van de groepen, de ledenadministratie, vrijwilligersbeleid, het onderhoud van terrein en gebouwen en vertegenwoordiging van de groep in de regio. Daarnaast ondersteunen zij de leiding bij bepaalde activiteiten. Scouting IJsselgroep heeft twee clubgebouwen; het Troephuis voor scouts, explorers en roverscouts en het Hordehol voor de welpen. Scouting IJsselgroep en Scouting Kompasnaald hebben een apart leidingteam en een apart bestuur. Dat betekent dan ook dat er dus twee verenigingen zijn, maar dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten samen worden ondernomen. Regelmatig worden er gezamenlijk activiteiten georganiseerd zoals een open dag, de boerenkoolmaaltijd of activiteiten die te maken hebben met een jubileumjaar.

Leiding en bestuur worden ondersteund door kaderleden. Bijvoorbeeld bij het wasrooster, verhuur, onderhoud van terrein, of het organiseren van activiteiten.

Seizoensverloop

Het seizoen verloopt in principe van het einde van de zomervakantie tot het begin van de zomervakantie (basisschooljeugd). Wanneer een seizoen begint en eindigt wordt door de leiding via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Door het seizoen heen is er zo nu en dan geen opkomst wat te maken heeft met vakanties zoals kerstvakantie en meivakantie. Ook hier geldt dat de vakanties van de basisschooljeugd wordt aangehouden als leidraad. Scouting IJsselgroep en Scouting Kompasnaald proberen vakantie zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen aangezien het vaak voorkomt dat ouders zowel kinderen bij Scouting IJsselgroep als Scouting Kompasnaald hebben zitten. Opgemerkt moet worden dat dit niet altijd lukt aangezien de groepen verschillende tradities en gebruiken hebben.

Programma's en tradities

De programma’s van de wekelijke opkomsten en kampen worden door de leiding gemaakt. Deze programma’s worden in principe niet van tevoren bekend gemaakt aan de leden. Uitgezonderd zijn afwijkende programma’s zoals een kamp of een activiteit welke wordt georganiseerd met andere Scoutinggroepen. Daarnaast maken de explorers en roverscouts natuurlijk hun eigen programma’s. Bij de Scouting wordt er regelmatig met vaardigheidsinsignes gewerkt. Aan deze insignes wordt meestal tijdens opkomsten gewerkt maar het kan ook voorkomen dat er een thuisopdracht gedaan moet worden. Vanzelfsprekend wordt er bij de scouts en explorers meer zelfstandigheid verwacht dan bij de welpen. Bij Scouting IJsselgroep zijn er door de jaren heen diverse tradities ontstaan die voor een groot deel elk jaar weer terugkomen in de programma’s.

 • Open Scouting Dag: eerste opkomst van het seizoen (eens per twee jaar). Voor ieder de kans om eens kennis te komen maken met de Scouting in Gorssel.
 • Jotihunt: derde volle weekend van oktober. Dit is een jaarlijkse interactieve vossenjacht die wordt georganiseerd door Steunpunt Scouting Gelderland. Bij dit evenement jagen (‘hunten’) de deelnemende Scoutinggroepen op vossenteams. Hier doen explorers, roverscouts en stam aan mee. Wordt vaak georganiseerd samen met Scouting Kompasnaald en Scouting de Witte Wieven (Scoutinggroep uit Lochem).
 • Sinterklaasviering: wordt meestal gehouden op de zaterdag die het dichtst vóór 5 december zit.
 • Boerenkoolmaaltijd: eerste opkomst van het nieuwe jaar. Gezellig het nieuwe jaar inluiden onder het genot van een boerenkool/zuurkoolmaaltijd met aansluitend een leuke activiteit. Aan het eind van de activiteit zijn ook alle ouders/verzorgers van harte welkom om op het nieuwe jaar te proosten.
 • Vriendjes- en vriendinnetjesmiddag: eerste opkomst van februari. Is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de Scouting en leden mogen dan uiteraard een vriendje of vriendinnetje (of meerdere) meenemen. Wordt meestal georganiseerd voor de welpen, maar ook weleens samen met de scouts;
 • Scouting Wedstrijden: vinden meestal begin april plaats. Tijdens deze activiteit strijden scouts van Scoutinggroepen uit subregio “De Graafschap” voor het felbegeerde wisselschild en voor een “ticket” om mee te mogen doen aan de Landelijke Scoutingwedstrijden.
 • Explorer Challenge: vindt meestal plaats in maart of april en is bedoeld voor de explorers. Aan deze activiteit doen zo’n 10 – 15 Scoutinggroepen uit de Scouting Regio Achterhoek mee.
 • Hemelvaartkamp: kamp voor de welpen welke begint op de woensdagavond vóór Hemelvaartsdag of op Hemelvaartsdag en duurt tot en met de zaterdag. Is het hoogtepunt van het Scoutingseizoen waarbij er allerlei gave activiteiten worden gedaan. Als kamplocatie wordt er een Scoutinggebouw in de regio gehuurd.
 • Intercamp: kamp voor de scouts welke begint op de vrijdag van het Pinksterweekend en eindigt op tweede Pinksterdag. Is een internationaal evenement waarbij zo’n 4.000 scouts aanwezig zijn. Wordt elk jaar in een ander land (Europa) georganiseerd.
 • Jungledag: meestal tweede zaterdag van juni. Wordt georganiseerd door zo’n 10 Scoutinggroepen uit subregio “De Graafschap” waarbij 100 – 150 bevers en welpen aan meedoen. Wordt elk jaar op het terrein van een andere Scoutinggroep georganiseerd.
 • Achterhoek Express: wordt meestal in juni georganiseerd door onze groep en een aantal groepen uit subregio “De Graafschap”. Deze activiteit is bedoeld voor explorers en roverscouts waarbij zij zich moeten verplaatsten van A naar B met bijzondere vervoersmiddelen. Uiteraard worden begin- en eindlocatie niet van tevoren bekend gemaakt.
 • Afsluiting regio: wordt in juni georganiseerd door zo’n 10 Scoutinggroepen uit de subregio “De Graafschap” waarbij 100 – 150 scouts aan meedoen. Wordt elk jaar op het terrein van een andere Scoutinggroep georganiseerd.
 • Afsluiting groep: het seizoen wordt altijd met de gehele groep afgesloten tijdens de laatste opkomst van het seizoen.
 • Zomerkamp explorers: de explorers gaan meestal het eerste weekend van de zomervakantie op kamp naar een locatie in Nederland of daarbuiten. De explorers mogen zelf beslissen waar dit kamp naartoe gaat!
 • Scout-In: meestal derde weekend van september. Een tweejaarlijks terugkomend evenement voor roverscouts, stam, leiding en bestuur waarbij er diverse cursussen gevolgd kunnen worden met als thema spelaanbod, gewenst gedrag en meer. Er is dan geen opkomst voor welpen, scouts en explorers;
 • Sint-Jorisdag: wordt gehouden op de zaterdag die het dichtst zit bij 23 april (de naamdag van Sint-Joris). Het programma begint dan meestal aan het begin van de middag waarna we met de hele groep naar de begraafplaats van Gorssel gaan. Hier leggen wij een rode tulp bij de graven van de gevallen soldaten van de Tweede Wereldoorlog, zij bestreden voor ons het kwaad. ’s Middags wordt er een leuke activiteit georganiseerd. ’s Avonds wordt er voor avondeten gezorgd door onze kookstaf. Hierna is er een kampvuurprogramma in onze kampvuurkuil waarbij ook alle ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, kennissen, vriendjes etc. voor worden uitgenodigd. Tijdens het programma komen tradities aan bod zoals het voorlezen of uitbeelden van het Sint-Jorisverhaal, worden nieuwe leden en overvliegers geïnstalleerd en worden diverse kampvuurliedjes ten gehore gebracht. Sint-Jorisdag wordt met alle speltakken samen gevierd;
 • Leidinguitje: wordt meestal in mei georganiseerd en is bedoeld als teambuilding voor leiding en stam. Tijdens dit weekend is er meestal geen opkomst voor welpen, scouts, explorers en roverscouts.

 

Contributie, financiële acties en lidmaatschap

Jaarlijks moet er contributie voldaan worden voor het lidmaatschap. De begroting voor 2022-2023 bedraagt € 110. De contributie wordt gebruikt voor de aankoop van spelmateriaal, onderhoud van terrein en gebouwen, de afdracht aan Scouting Nederland en meer. De contributie nota wordt elk jaar tijdig door de penningmeester naar elk lid verstuurd.

Naast de contributie wordt er ook weleens een extra bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor een kamp. Voor het Hemelvaartkamp wordt bijvoorbeeld ca. 50 euro per persoon als extra bijdrage gevraagd en voor Intercamp ca. 100 euro. Deze extra bijdragen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de activiteiten die gedaan worden.

Om de groepen financieel gezond te houden worden er jaarlijks financiële acties gehouden. Zo organiseert Scouting IJsselgroep een oliebollenactie in december en wordt er in maart gecollecteerd voor Jantje Beton. Om dit mogelijk te maken wordt er vanuit gegaan dat ook ouders/verzorgers hierbij helpen. Daarnaast wordt er door
explorers, roverscouts, stam en leiding regelmatig hulp geboden bij andere activiteiten in de regio waarbij geld wordt verdiend voor de groepskas.

Ieder lid wordt ingeschreven bij de Scouting IJsselgroep én Scouting Nederland. Als lid van Scouting Nederland kan via Scouting Online. Met je lidmaatschap kan o.a. gebruik gemaakt worden van speciale aanbiedingen bij de Scoutshop en kan deelgenomen worden aan (inter)nationale Scoutingevenementen. Daarnaast krijgt ieder lid vier keer per jaar het Scouting Magazine thuisgestuurd!

Kleding

Tijdens opkomsten wordt ervan uit gegaan dat een lid een Scoutfit aan heeft. Is een lid geïnstalleerd dat moet hij/zij ook de das om hebben. Op deze manier zijn wij altijd als Scoutinggroep herkenbaar. Het uniform is te bestellen bij Diana Kroeze.

Een lid krijgt een das wanneer hij of zij officieel geïnstalleerd wordt. Meestal gebeurt dit als een lid zo’n 5 à 6 maanden bij de groep is. Is een lid overgevlogen naar de volgende speltak? Dan wordt hij/zij weer opnieuw geïnstalleerd. Bij

Scouting IJsselgroep wordt meestal tijdens Sint-Jorisdag geïnstalleerd. De das van Scouting IJsselgroep heeft de kleuren blauw en geel (kleuren van de voormalige gemeente Gorssel). Een das + alle bijbehorende insignes worden door de (bege)leiding geregeld. Voor de das en insignes wordt een extra bijdrage gevraagd.

Overvliegen

Heeft een lid de leeftijd bereikt dat hij door mag naar de volgende speltak, dan vliegt hij over. Dit is een echte Scouting traditie! De leiding bepaalt wanneer een lid gaat overvliegen, soms wordt ervoor gekozen om nog even een tijdje te wachten, bijvoorbeeld om een grotere groep in één keer te laten overvliegen. Voordat een lid overvliegt mag hij stagelopen bij de volgende speltak zodat er alvast kennis gemaakt kan worden met de speltak en de (bege)leiding.

Openen en sluiten

Tijdens elke opkomst vindt er een opening en een sluiting van het programma plaats. Elke speltak heeft zijn eigen wijze van openen en sluiten. Van de leden wordt verwacht dat zijn natuurlijk op tijd zijn en dat ze een Scoutfit dragen, leden die al geïnstalleerd zijn moeten ook hun das meenemen. Regel is dat tijdens openen en sluiten altijd een Scoutfit wordt gedragen, uiteraard hoeft deze na de opening van de opkomst niet verplicht gedragen te worden als het bijvoorbeeld warm weer is.

Kan een lid een keer niet naar de opkomst komen? Dan graag even afmelden bij de speltak leiding dan kunnen zij hier rekening mee houden.

Promotie en ledenwerving

Om het leden bestand op peil te houden wordt er regelmatig gepromoot voor de Scouting. Meestal gaat dit door middel van een vriendjes- en vriendinnetjesmiddag, kleine artikelen in de krant en via social media. Vaak worden ook leden ingeschakeld om te helpen met de promotie, wij hopen natuurlijk dat iedereen hier gehoor aan geeft.

Naast de algemene promotie wordt er bij Scouting IJsselgroep gewerkt met de Buddy Badge. Heeft een lid een vriendje 3 x meegenomen naar een opkomst, dan verdiend hij deze badge! Dit moet wel elke keer hetzelfde vriendje zijn geweest. Voor deze promotionele acties worden vaak foto’s gebruikt die gemaakt worden tijdens opkomsten. Ook worden er regelmatig foto’s en verslagen geplaatst op Facebook en Instagram. Zo kunnen ouders en andere geïnteresseerden zien wat er op Scouting gebeurt. Heeft u liever niet dat er een foto van uw kind gebruikt wordt? Geef het dan even aan bij de leiding. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met het plaatsen van foto’s. De regel die gehanteerd wordt is dat een (jeugd)lid niet alleen op een foto mag staan.

Spreekbeurtbox

Moet jij binnenkort een spreekbeurt doen op school? Denk er dan eens over na om het over Scouting te doen! Bij Scouting IJsselgroep is er een spreekbeurtbox beschikbaar vol met spulletjes die gebruikt mogen worden voor een spreekbeurt. In overleg met de leiding kan deze spreekbeurtbox zo geleend worden! In de box zitten onder andere een aantal ScoutFits, een Scouting IJsselgroep zakmes, een Scoutingvlag en een aantal flyers over Scouting.

Verder liggen er een aantal spreekbeurtpakketten van de Scoutshop klaar voor degene die een spreekbeurt wil gaan doen over Scouting! In dit pakket zit onder andere een knallende poster om de spreekbeurt op te vrolijken en een cadeautje voor al de klasgenoten (30 stuks) van degene die de spreekbeurt doet! Bovendien zit er een kaartje bij dat aan de Scoutshop terug gestuurd kan worden. Daarop kan de meester of juf invullen hoe goed de spreekbeurt ging en Scouting Nederland stuurt als beloning een mooie spreekbeurtbadge op!

Vertrouwenscontactpersoon

Scouting IJsselgroep heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCPer). Een VCPer is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet. Binnen Scouting IJsselgroep heeft Diana Kroeze het certificaat VCP gehaald. We hopen natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn, maar Diana is te bereiken via telefoonnummer 06- 111 55 114.