Lidmaatschap

Als je lid wordt bij Scouting IJsselgroep, ga je naar wekelijkse opkomsten, kun je mee op kamp en deelnemen aan allerlei lokale, landelijke of internationale evenementen. Je krijgt jaarlijks een ScoutPas van Scouting Nederland en het Scouting Magazine valt elk kwartaal bij je in de brievenbus.

Onze leden maken niet alleen vrienden voor het leven, maar groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Scoutingactiviteiten zijn veel buiten in de natuur. Andere activiteiten staan in het teken van iets goeds doen voor de samenleving.

Scouting staat open voor iedereen, of je nu jong of oud bent. Al vanaf 7 jaar ben je welkom bij onze Scoutinggroep. Bij Scouting wordt gewerkt met verschillende leeftijdsgroepen die speltakken worden genoemd. De jongste speltakken spelen hun spel in een thema. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie en stimuleert de ontwikkeling van het kind.

Als je lid wilt worden van Scouting IJsselgroep kun je eerst drie keer komen kijken. Je doet dan mee aan alle activiteiten en je maakt voor het eerst kennis met Scouting en met onze vereniging. Een afspraak maken kan via deze pagina.

Ieder lid van Scouting IJsselgroep betaalt evenveel contributie. Voor het seizoen 2021-2022 is de contributie voor ieder lid € 100 per jaar. De penningmeester stuurt de jaarlijkse inning van de contributie vaak rond oktober. Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 oktober.

Vanaf het moment dat je lid bent geworden bij de groep draag je de ScoutFit. Als je wordt geinstalleerd, schaf je een groepsdas aan, die je vanaf het moment van installeren mag dragen. Waar je de ScoutFit kunt kopen en welke groep wat precies draagt, lees je op de pagina Kleding.

De kampen staan financieel los van de contributie. Het Hemelvaartkamp van de welpen kost meestal € 40. Voor het Pinkster- of zomerkamp van de scouts kun je rekenen op ongeveer € 100. Daarnaast vinden er per speltak ongeveer twee tot drie weekendkampen per jaar plaats. Kosten van deze weekendkamp bedragen tussen de €5 en €15.

Als je lid wordt van Scouting, word je lid van een vereniging en binnen die vereniging zijn afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor kinderen en jongeren. Dat is bij Scouting heel erg belangrijk. Deze afspraken zijn daarom vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Op het moment dat je lid wordt van een groep, een regio of de landelijke organisatie, is het de bedoeling dat je hier kennis van neemt.

Om de groep financieel gezond te houden worden er jaarlijks financiële acties gehouden. Zo organiseert Scouting IJsselgroep een oliebollenactie in december en wordt er in maart gecollecteerd voor Jantje Beton. Om dit mogelijk te maken wordt er vanuit gegaan dat ook ouders/verzorgers hierbij helpen. Daarnaast wordt er door explorers, roverscouts, stam en leiding regelmatig hulp geboden bij andere activiteiten in de omgeving.

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.

Je lidmaatschap beëindig je door een schriftelijke afmelding te sturen naar de ledenadministratie van je Scoutinggroep, via [email protected]. Je lidmaatschap bij Scouting Nederland wordt hiermee ook automatisch stopgezet, tenzij je nog een lidmaatschap hebt op landelijk niveau. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden landelijk vrijwilliger bent geweest. Je blijft dan contributieplichtig voor je landelijke functie.

Beëindigen van het lidmaatschap dient te geschieden 1 maand vóór het einde van het contributiejaar. Het contributiejaar loopt van 1 oktober tot en met 31 september.  Wordt het lidmaatschap later opgezegd dan 1 oktober, dan wordt er nog een jaar contributie in rekening gebracht. Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. Uitzondering is indien het jeugdlid in september overvliegt naar een andere speltak. Dit formulier kan ingeleverd worden bij de speltakleiding of de secretaris via [email protected].

Geen lid of vrijwilliger meer zijn, maar wel betrokken blijven bij Scouting?

Word dan lid van de Vrienden van de IJsselgroep. Hiermee geef je de IJsselgroep een steuntje in de rug. Vrienden van de IJsselgroep worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de groep door middel van een uitgebreide jaarlijkse nieuwsbrief. Verder zijn ze van harte welkom bij bijzondere gelegenheden zoals het Sint Joriskampvuur (omstreeks 23 april). Ook zijn er zo af en toe de reünies, jubileumfestiviteiten en dergelijke waarvoor de Vrienden van de IJsselgroep natuurlijk uitgenodigd worden.

Scoutinggebruiken

Scouting kent veel tradities en begrippen. Hieronder lichten we ze kort toe.

Scouting kent de traditie om een nieuw lid van een speltak te installeren. Het installeren vindt eenmaal per seizoen plaats en is niet alleen voor de nieuwe leden van de groep maar ook voor nieuwe leden van een speltak. Je wordt dus geïnstalleerd als je bent ‘overgevlogen’ naar een oudere speltak of als je voor het eerst bij Scouting bent.

Overvliegen is de ceremonie die plaatsvindt wanneer een lid van Scouting overgaat van de ene speltak naar de andere. Doorgaans gebeurt dat omdat het lid een bepaalde leeftijd bereikt heeft waarop hij oud genoeg is om naar een hogere speltak te gaan.

Aan het begin van een opkomst wordt er officieel geopend. Na afloop wordt er ook gesloten. Hierdoor is het voor leden erg duidelijk wanneer scouting begint én wanneer de opkomst is afgelopen. Iedere leeftijdsgroep doet dit op een eigen manier.

Bij de installatie doet de scout een belofte. De scout belooft dan zijn best te gaan doen voor de groep, iedereen te helpen en plezier te hebben in het Scoutingspel.