Een goed bestuur is erg belangrijk voor een scoutinggroep. Het huidige bestuur bestaat onder andere uit ouders van leden, oud leden en oud leiding. Taken omvatten het regelen van lidmaatschap, financiën en gebouwen- en terreinbeheer. Daarnaast organiseert het bestuur financiële acties en zorgt voor hand- en spandiensten en andere acties om de taak van de speltakleiding gemakkelijker te maken.

Verantwoordelijkheden

Het groepsbestuur heeft meerdere verantwoordelijkheden. Ten eerste is het bestuur verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging, op basis van onze missie, visie en kernwaarden. Op basis hiervan formuleert het bestuur doelstellingen voor de vereniging, en stelt zich verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen.

Daarnaast heeft het bestuur nog verschillende een faciliterende rollen. Deze dragen bij aan de missie en visie. Hierbij kun je denken aan verantwoordelijk voor het materiaalbeheer, het financiële beleid, onderhouden van contacten met de regio en wettelijke vertegenwoordigers, kwaliteit van het spel, het vrijwilligersbeleid, ledenadministratie en meer. Al deze onderwerpen zijn samengevat in het “IJsselboek” (beleidsdocument). Het groepsbestuur komt meerdere keren per jaar samen om te vergaderen, bijvoorbeeld tijdens een bestuursoverleg of groepsraad.

Interessante overleggen

Het bestuur organiseert jaarlijkse 3 typen overleggen: het bestuursoverleg, het teamleidersoverleg en de groepsraad. Tijdens een bestuursoverleg staan er vooral punten op de agenda die betrekking hebben tot de hiervoor beschreven verantwoordelijkheden van het groepsbestuur. Tijdens een bestuursoverleg zijn dan ook alleen bestuursleden uitgenodigd. De groepsraad is een vergadering op groepsniveau waarin de dagelijkse gang van zaken van een groep wordt besproken zoals specifieke speltakzaken, groepsactiviteiten en benoeming van stafleden en teamleiders. Naast alle bestuursleden worden voor de groepsraad ook alle kaderleden, leiders van de speltakken en een afgevaardigd jeugdlid per speltak uitgenodigd.

Altijd blijven leren

Scouting is een open maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenvereniging met als primaire doelstelling haar leden met een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding in actief samenspel met leeftijdsgenoten te helpen bij de vorming van de persoonlijkheid. Maar het ‘leren’ houdt niet op, als je eenmaal volwassen bent. Ook als bestuurslid blijf je jezelf ontwikkelen. Meer weten over wat een vrijwilligersfunctie bij Scouting IJsselgroep jou kan brengen? Lees dan het verhaal “Jezelf ontwikkelen door anderen te helpen”, door voorzitter Niels Meijerink.

Maak kennis met het bestuur

Maak kennis met ons bestuur.
HGJH-5267

Niels Meijerink

Voorzitter

Tristan de Boer

Secretaris

marianne

Marianne Straver

Penningmeester

Anne-Marie Krieger

Groepsbegeleider

Mark Bosman

Financiële acties

rudy

Rudy Brummelman

Gebouwen- en terreinbeheer