Sinds de oprichting van de IJsselgroep in september 1945 konden alleen jongens lid worden van de groep. Een destijds normale gang van zaken. Door een veranderende maatschappij en een steeds sterkere vraag vanuit ouders “of hun dochter niet lid kon worden van de IJsselgroep” is 6 maart jl. door de groepsraad (leiding, bestuur, oudervertegenwoordiging en kaderleden) unaniem besloten om per St. Jorisdag 2021 “gemengd” te gaan draaien. Dat betekent dat vanaf heden ook meisjes lid kunnen worden van de IJsselgroep! Een aantal meisjes lieten zich dit geen twee keer zeggen; zij deden al gezellig mee!