Vertrouwenscontactpersoon

Een VCPer is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De VCPer heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.

Diana Kroeze (Dieks) is de Vertrouwens Contact Personen (VCP) van Scouting IJsselgroep. Een VCPer is het eerste aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, e.d.) en hier met iemand over wil praten. Iedereen, dus ook ouders, vertegenwoordigers, leden of derden, kunnen contact opnemen met de VCPer. Naast dat ze een luisterend oor bieden, stellen ze samen met het bestuur een preventief beleid op. Hiertoe heeft Diana in 2016 haar certificaat gehaald. Een VCPer is geen hulpverlener, maar iemand die samen met de hulp
vragende bekijkt welke hulp nodig is en welke acties hiertoe genomen moeten worden.

Diana Kroeze

Je zult Diana vaak tegen komen tijdens een opkomst, om ervoor te zorgen dat de drempel om contact op te nemen met de VCPer lager wordt.

Telefoon: 06 11155114

E-mail: dieks@scouting-ijsselgroep.nl

Diana Kroeze

Vertrouwenscontactpersoon

Annemarie Ammerlaan

Vertrouwenscontactpersoon