Vertrouwenscontactpersoon

Een VCPer is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De VCPer heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.

Diana Kroeze (Tante Dieks) en Annemarie Ammerlaan-Stoffels zijn de Vertrouwens Contact Personen (VCPers) van Scouting IJsselgroep. Een VCPer is het eerste aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, e.d.) en hier met iemand over wil praten. Een VCPer is geen hulpverlener, maar iemand die samen met de hulp vragende bekijkt welke hulp nodig is en welke acties hiertoe genomen moeten worden.

Iedereen, dus ook ouders, vertegenwoordigers, leden of derden, kunnen contact opnemen met de VCPer. Naast dat ze een luisterend oor bieden, stellen ze samen met het bestuur een preventief beleid op. Hiertoe hebben Diana en Annemarie in 2016 een certificaat gehaald en doen ze regelmatig mee aan intervisies en workshops.

Diana Kroeze

Je zult Diana vaak tegen komen tijdens een opkomst, om ervoor te zorgen dat de drempel om contact op te nemen met de VCPer lager wordt.

Telefoon: 06 11155114

E-mail: [email protected]

Annemarie Ammerlaan-Stoffels

Annemarie zal niet spontaan op de groep komen om te kijken en heeft daardoor iets meer afstand tot de vereniging. Afhankelijk van de situatie praat dit wat makkelijker.

Telefoon: 06 034723944

E-mail: [email protected]


Beide VCPers zijn ook te bereiken via [email protected].

Diana Kroeze

Vertrouwenscontactpersoon

Annemarie Ammerlaan

Vertrouwenscontactpersoon