In september 1995 vierden we het 50-jarig jubileum van de IJsselgroep met een zeer succesvolle reünie. Tijdens de reünie van 1995 werd Jos Hebing gehuldigd voor zijn 25-jarig scoutingjubileum. Jos mocht het zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland en een herinneringsplaquette in ontvangst nemen.