Clubgebouw nu ook BSO-locatie

Scouting IJsselgroep vergroot het gebruik van haar locatie er meer gebruik van te laten maken. Vanaf 3 maart wordt het Hordehol gezamenlijk gebruikt door Graaf Jantje en de scoutinggroep. Op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag is dit het thuis van de BSO van Graaf Jantje en in het weekend van de welpen van Scouting IJsselgroep. Beiden hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie van het dorp.

Kinderopvang Graaf Jantje is al bijna 10 jaar een kleinschalige kinderopvang die in een natuurlijke omgeving met een persoonlijke benadering kinderen opvangt. De Buitenschoolse Opvang (BSO) is nu gevestigd in de Joppeschool. Door de enorme groei van de Joppeschool is Graaf Jantje op zoek gegaan naar een alternatief dat aansluit op haar visie. En heeft die gevonden bij Scouting IJsselgroep.

Scouting IJsselgroep heeft aan de Kwekerijweg 5 in Gorssel een geweldig bosperceel met twee clubgebouwen (Hordehol en Troephuis) waar de vereniging voornamelijk in het weekend haar wekelijkse activiteiten houdt. Doordeweeks werd de locatie echter maar beperkt gebruikt en is er grotendeels sprake van leegstand.