Groepsvoorzitter

De Groepsvoorzitter is de leider van de vereniging en leidt het dagelijks bestuur. Dat ten minste bestaat uit een Groepsvoorzitter, Groepssecretaris, Groepspenningmeester en Groepsbegeleider. De Groepsvoorzitter leidt ook de vergaderingen, zowel van de Groepsraad als bestuursvergaderingen.

Basisactiviteiten

 • Voorzitten van Groepsraad en bestuursvergadering;
 • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden);
 • Vertegenwoordiging van de vereniging naar binnen en buiten, zoals:
  • Contacten ouders/verzorgers;
  • Contacten met regio en andere groepen;
  • Contacten met stichtingsbestuur;
  • Contacten met leden en (bege)leiding.
 • Het nemen van initiatieven tot het organiseren van een ouderavond;
 • Het controleren op naleving van besluiten;
 • Zitting nemen in stichtingsbestuur.

Mede verantwoordelijk voor:

 • opstellen en toelichten van beleids- en meerjarenplannen;
 • bijhouden van stukken van de Landelijke Raad;
 • verslag doen van andere vergaderingen (Gemeentelijk, Stichting, Regio, Landelijk etc.).