Online collecte Jantje Beton

Voor het eerst in bijna 40 jaar, hebben we helaas moeten besluiten om dit jaar vanuit Scouting IJsselgroep niet fysiek te collecteren voor het Nationaal Jeugdfonds van Jantje Beton. Gezien de huidige situatie rondom Corona, is dat dit jaar onverantwoord. Dit ondanks dat Jantje Beton ons eind vorig jaar heeft gesteund. Uit het met Scouting Nederland opgerichte Jantjes Scoutingfonds hebben zij een bedrag geschonken voor de verbouwing van ons Troephuis. Ook kunnen wij de opbrengst voor de vereniging helemaal nu erg goed gebruiken.

Als alternatief voor de collecte hebben wij met Jantje Beton afgesproken om dit jaar online te collecteren in het eigen netwerk. Hiermee hopen wij op een verantwoorde wijze toch nog bij te kunnen dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Nationaal Jeugdfonds.

Collecteer ook mee door te delen!

Dit betekent dat we dit jaar online voor Jantje Beton op pad gaan. Dus niet met een fysieke bus, maar via multimedia. Zo kunnen we binnen de Corona-beperkingen toch onze bijdrage leveren. We willen eenieder dan ook vragen om (het eigen netwerk te vragen) een bijdrage te leveren door dit bericht te delen en te doneren.

Op deze wijze willen wij als Scouting IJsselgroep binnen de Corona-beperkingen een maximale bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen die Jantje Beton met haar Nationale Jeugdfonds steunt. Wij streven ernaar om volgend jaar weer gewoon aan de deur te collecteren.