Groepsbegeleider

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren

Scouting IJsselgroep te Gorssel is aangesloten bij Scouting Nederland.

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in (plaats) betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieprofiel

Je bent Groepsbegeleider (bestuursfunctie) van vereniging Scouting IJsselgroep.

Als groepsbegeleider ondersteun je de vrijwilligers die zich inzetten voor de groep.

De groepsbegeleider is de raadgever van de groep. Je bent goed op de hoogte wat er onder de vrijwilligers leeft en je bent alert op ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. Je stimuleert de kwaliteiten van vrijwilligers en activeert hen zich hierin verder te ontwikkelen. Je bent betrokken bij werving en begeleiding van (nieuwe) vrijwilligers.

Je coacht vrijwilligersteams en bevordert de sfeer en samenhang van de groep. Je motiveert, stimuleert en adviseert bestuursleden en maakt zelf ook deel uit van het bestuur. Je werkt daarnaast ook nauw samen met de praktijkbegeleiders.

Wat doet de groepsbegeleider?

 • Verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in de groep (werven, intakegesprek, doorstroming, attenties/waardering, overzicht mobiliteit vrijwilligers, voortgangsgesprek)
 • Jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers om te horen hoe het gaat.
 • Uitvoeren van functie-gebonden en organisatorische taken en activiteiten, zoals overleg met de praktijkbegeleider in de groep en motiveren en stimuleren van het groepsbestuur.
 • Begeleiden van de vrijwilligersteams.
 • Stimuleert de leidinggevenden tot het volgen van cursussen en bespreekt dit met de Praktijkbegeleider.
 • Is aanwezig bij het leiders/speltakoverleg.
 • Bezoekt kampen van de verschillende speltakken (voor zover die in NL plaatsvinden)
 • Vertegenwoordigt de speltakken en praktijkbegeleider binnen het bestuur
 • Verzorgt coördinatie en/of begeleiding van stagiaires en maatschappelijke stages door scholieren.
 • Is zich bewust van de voorbeeldrol en heeft kennis en ontwikkeling van het algemene reilen en zeilen van Scouting (Spelvisie, Scouting Academy).

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 5 uur per maand
 • Er zijn 12 vergaderingen per jaar

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur via [email protected].