Secretaris

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Scouting IJsselgroep is aangesloten bij Scouting Nederland.

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in (plaats) betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieprofiel

Je bent secretaris van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting IJsselgroep. Als secretaris ben je verantwoordelijk voor verslaglegging van afspraken van de vergaderingen en voor het verzamelen en bewaren van informatie van de groep

Wat doet de secretaris?

 • Ledenadministratie (als gegevensbeheerder)
  • Ledenlijst (inschrijven nieuwe leden en overvliegen) in SOL
  • Aanvragen VOG
  • Bijhouden- en uitreiken van lustrumtekens
 • Verslagen en notulen maken van groepsraad- en bestuursvergaderingen.
 • Controleren op de naleving openstaande acties.
 • Archiveren van ontvangen brieven en e-mails en archiveren van verzonden brieven en/of e-mails.
 • Bijhouden van het IJsselboek, groepsarchief en jaarkalender.
 • (In overleg met het bestuur) afgevaardigde regioraad

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 4 uur per maand
 • Er zijn ongeveer 6 à 8 bestuursoverleggen per jaar en (ongeveer) twee Groepsraad vergaderingen

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur via [email protected].